Bà Rịa-Vũng Tàu: Lịch cúp điện từ thứ 2 ngày từ 09/15 đến 15/05/2022

Theo lịch cúp điện Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bà Rịa – Vũng Tàu tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Điện lực Đất Đỏ

 • Điện lực Đất Đỏ 09/05/2022 07:30:00 11:30:00 Ấp Thanh An, Cây Cám Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đất Đỏ 12/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Thanh Bình TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đất Đỏ 09/05/2022 13:30:00 16:30:00 Ấp Thanh An Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Xuyên Mộc

 • Điện lực Xuyên Mộc 10/05/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần xã Hòa Hội, toàn xã Hòa Hiệp Cắt điện thiết bị của KH sử dụng lưới điện phân phối không đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật, tiêu chuẩn an toàn để được khôi phục cung cấp điện
 • Điện lực Xuyên Mộc 12/05/2022 08:00:00 15:00:00 Xã Bàu Lâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 12/05/2022 08:00:00 16:30:00 Một phần KP Phước Lộc TT Phước Bửu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Xuyên Mộc 13/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Đức

 

 • Điện lực Châu Đức 10/05/2022 08:00:00 11:30:00 Toàn bộ khu vực ấp Tân Thành, ấp Hiệp Thành, Tân Bang ,xã Quảng Thảnh; Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 10/05/2022 08:00:00 11:30:00 Toàn bộ khu vực Tổ DC 60 Kim Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 10/05/2022 08:00:00 11:30:00 toàn bộ khu vực ấp Phong Phú, xã Nghĩa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 12/05/2022 08:00:00 16:00:00 một phấp khu vực đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, TT. Ngãi Giao ( Khu vực Kho Bạc nhà nước đi đến Vòng Xoay Ngãi Giao và khu vực Kho Bạc nhà nước đi đến vào khu vực Công viên Huyện Châu Đức). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 12/05/2022 08:00:00 16:00:00 một phấp khu vực đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, TT. Ngãi Giao ( Khu vực Kho Bạc nhà nước đi đến Vòng Xoay Ngãi Giao và khu vực Kho Bạc nhà nước đi đến vào khu vực Công viên Huyện Châu Đức). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 13/05/2022 08:00:00 16:30:00 toàn bộ khu vực Sông Xoài 2, xã Láng Lớn và một phần khu vực thôn Tân Long, xã Kim Long , thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh (Dọc đường từ UBND xã Láng Lớn đi ra tới đập nước quân khu bảy Kim Long). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 13/05/2022 09:00:00 10:30:00 một phần khu vự ấp An Hoà, xã Bình Giã Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 10/05/2022 13:30:00 16:00:00 Một phần khu vực ấp Tam Long , xã Kim Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 10/05/2022 13:30:00 16:00:00 toàn bộ khu vực ấp Dương Phong, xã Bình Ba. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thị xã Phú Mỹ

 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 11/05/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 11/05/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 07:00:00 17:00:00 Một Phần phường Mỹ Xuân Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 09/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Xã Châu Pha Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 10/05/2022 08:00:00 17:00:00 khu Vạn Hạnh Phường Phú Mỹ Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 10/05/2022 08:00:00 17:00:00 khu Vạn Hạnh Phường Phú Mỹ Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 12/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Phường Hắc Dịch, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 12/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Phường Phú Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 12/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần Phường Phú Mỹ Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Long Điền

 • Điện lực Long Điền 11/05/2022 07:30:00 12:00:00 Một phần KP Long Sơn – TT Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Long Điền 11/05/2022 13:30:00 16:30:00 Một phần KP Long Phượng – TT Long Điền , Ấp An Hòa , Xã An Ngãi, huyện Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bà Rịa

 • Điện lực Bà Rịa 12/05/2022 07:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Phước Hữu, Xã Long Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 12/05/2022 07:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Ấp Đông 4 LP , Xã Long Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 13/05/2022 07:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Gò Cát , P. Long Tâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 13/05/2022 07:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Ấp Nam 2 HL, Xã Hòa Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thành phố Vũng Tàu

 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 11/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần bên số lẻ đường 30/4 ( đoạn từ Thương Cảng đến chọ Phước Thành) thuộc phường 11 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 11/05/2022 08:00:00 15:00:00 Khu vực Cảnh Sát Biển thuộc phường 11 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 11/05/2022 08:00:00 15:00:00 Khu vực Thương Cảng Vũng tàu thuộc phường 11 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 12/05/2022 08:00:00 15:00:00 Bên phải Đường 30/4 từ (Cảng Hạ Lưu đến Lương Thế Vinh), Đường Lương Thế Vinh, Sương Nguyệt Ánh, Tôn Thất Thuyết, Phan Kế Bính, Ngô Tất Tố, Ngô Gia Tự, Lương Văn Nho, Nguyễn Thị Định, Hàm Nghi, Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Hồ Biểu Chánh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Bá Lân, Lê Thị Riêng, Lê Văn Lộc, Bến Đình 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ngư Phủ nối dài thuộc phường 9 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 13/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần khu trung tâm Đô Thị Chí Linh thuộc phường Nguyễn An Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  P.V / cskh.evnspc.vn/

  Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.