Bình Dương: Lịch cúp điện từ thứ 2 ngày từ 09/15 đến 15/05/2022

Theo lịch cúp điện Bình Dương mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bình Dương sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Dương tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Điện lực Bàu Bàng

 • Điện lực Bàu Bàng 09/05/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 4 , xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bàu Bàng 10/05/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 3 , xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bàu Bàng 11/05/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bàu Bàng 12/05/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp Sa Thêm , xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bàu Bàng 13/05/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp Long Bình , xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bàu Bàng 14/05/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện KDC Ấp 5 Lai Uyên, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trung Tâm

 • Điện lực Trung Tâm 15/05/2022 06:00:00 07:00:00 – Khu vực KDC Ấp 4, 5 Vĩnh Tân; KDC Gia Phát, KDC IJC thuộc phường Vĩnh Tân (Tân Uyên) – Khu vực dọc 2 bên đường Huỳnh Văn từ ngã 3 Ấp 6 Vĩnh Tân đến cầu Trại Cưa xã Vĩnh Tân (Tân Uyên) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Trung Tâm 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 – Khu vực dọc 2 bên đường Huỳnh Văn Luỹ từ Cầu Thợ Ụt đến Ngã ba Ấp 6 Vĩnh Tân (Tân Uyên) – Khu vực mất điện tuyến 480 Mapletree: từ Ngã 3 VP Ấp 6 dọc đường HL 409 đến Ngã 4 Bà Tri (Tân Uyên) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Trung Tâm 15/05/2022 17:00:00 18:00:00 – Khu vực KDC Ấp 4, 5 Vĩnh Tân; KDC Gia Phát, KDC IJC thuộc phường Vĩnh Tân (Tân Uyên) – Khu vực dọc 2 bên đường Huỳnh Văn từ ngã 3 Ấp 6 Vĩnh Tân đến cầu Trại Cưa xã Vĩnh Tân (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Phú Giáo

 • Điện lực Phú Giáo 14/05/2022 07:30:00 17:00:00 Khuôn viên Bộ đội Đặc Công, Ấp Bưng Riềng xã Vĩnh Hòa (Phú Giáo) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Tân Uyên

 • Điện Lực Tân Uyên 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 3 Vĩnh Tân dọc đường HL 410 đến Cty Gỗ Nguyễn Thanh (Tân Uyên), khu vực mất điện: từ dốc cây cậy dọc đường DT 747B tới ngã ba Cổng Xanh (Bắc Tân Uyên) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Tân Uyên 10/05/2022 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Long Hội 3A-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Tân Uyên 11/05/2022 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Phước Thái 2-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Tân Uyên 12/05/2022 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Bình Hòa 6-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Tân Uyên 13/05/2022 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Xóm Gò Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Tân Uyên 09/05/2022 09:18:00 09:29:00 Khu vực Cty TNHH TM SX Lê Công Kiều (Trạm 2) Xử lý hotline pha A trạm do tiếp xúc xấu
 • Điện Lực Tân Uyên 09/05/2022 10:05:00 10:35:00 Khu vực Cty TNHH DV TM SX Tân Tân Bàng Thu hồi hệ thống đo đếm theo yêu cầu khách hàng
 • Điện Lực Tân Uyên 11/05/2022 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm UB Khánh Bình 2-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Tân Uyên 12/05/2022 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Lợi Lộc 11-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Tân Uyên 13/05/2022 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Hố Đá 5-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Dầu Tiếng

 • Điện Lực Dầu Tiếng 09/05/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Tân, Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng). Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Dầu Tiếng 10/05/2022 08:00:00 16:00:00 Ấp Lê Danh Cát xã Thanh Tuyến (Dầu Tiếng). Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
 • Điện Lực Dầu Tiếng 10/05/2022 08:00:00 16:00:00 Ấp Lê Danh Cát xã Thanh Tuyến (Dầu Tiếng). Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
 • Điện Lực Dầu Tiếng 10/05/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 11/05/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Bến Tranh, Bàu Cây Cám xã Thanh An (Dầu Tiếng). Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Dầu Tiếng 12/05/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 13/05/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 14/05/2022 08:00:00 12:00:00 Ấp Hiệp Phước xã Định Hiệp (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 10/05/2022 08:30:00 12:00:00 Cty TNHH Thương Mại – Sản xuất Minh Thạnh Phát ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 11/05/2022 08:30:00 12:00:00 TBA Khu Di Tích Lịch Sử Làng Cao Su ấp Chiến Thắng xã Định An (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 11/05/2022 08:30:00 12:00:00 TBA Bưu Điện Định An ấp Chiến Thắng xã Định An (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 11/05/2022 08:30:00 12:00:00 TBA Nhà Làm Việc Nông Trường Trần Văn Lưu ấp Chiến Thắng xã Định An (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 13/05/2022 08:30:00 12:00:00 TBA Đỗ Văn Cường 2 ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 13/05/2022 08:30:00 12:00:00 TBA Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Trừ ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 13/05/2022 08:30:00 12:00:00 TBA Trang Trại Đỗ Văn Cường ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 10/05/2022 13:00:00 16:30:00 Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc Toản ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 11/05/2022 13:00:00 16:30:00 TBA Chu Toàn Hồng ấp Đồng Sến xã Định An (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 11/05/2022 13:00:00 16:30:00 TBA Hộ Trồng Cây Nguyễn Thanh Thủy ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 11/05/2022 13:00:00 16:30:00 TBA Thông Tin Núi Cậu ấp Đồng Sầm xã Định An (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 13/05/2022 13:00:00 16:30:00 TBA Trang trại Tống Văn Chuyên ấp Hiệp Lộc xã Định An (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 13/05/2022 13:00:00 16:30:00 TBA Đỗ Thị Thục ấp Hiệp Lộc xã Định An (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dầu Tiếng 14/05/2022 13:00:00 16:30:00 TBA Ấp 9 Thanh Tuyền ấp Rạch Kiến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Bến Cát

 • Điện lực Bến Cát 15/05/2022 06:30:00 17:00:00 – Khu vực các khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 2, gồm đường NA 2 và đường NA 3 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Bến Cát 15/05/2022 06:30:00 17:00:00 – Khu vực các khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 2, gồm đường NA 2 và đường NA 3 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Bến Cát 11/05/2022 07:00:00 15:30:00 – Khu vực các khách hàng: Đình Ông Kỳ, Đồng Trai, Ngọc Châu, Hồng Vân, Kim Nga, Vườn Cây An Tây, Đại Phú Phong, Kho Lúa, Điinh Dậu, Vương Hồng Lộc, T&K , Văn Thanh(Bến Cát) Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
 • Điện lực Bến Cát 09/05/2022 07:30:00 12:30:00 Trạm Thầy Khôi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bến Cát 10/05/2022 07:30:00 15:30:00 Khu vực trạm 08 Mười Bừng, 15 Mười Bừng, 22 Mười Bừng, Cty Phước Thuận (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bến Cát 11/05/2022 07:30:00 12:30:00 – Khu trạm 09 An thành 2, 30 An Thành 2 (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bến Cát 12/05/2022 07:30:00 16:30:00 – Khu vực trạm 5 MP1 MR (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bến Cát 13/05/2022 07:30:00 16:30:00 – Khu vực trạm 13 Thị Tính (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bến Cát 09/05/2022 09:56:00 09:56:00 SCADA SCADA
 • Điện lực Bến Cát 09/05/2022 12:01:00 14:10:00 T1 MP1 MR xử lý tiếp xúc xấu đầu coss AB trạm
 • Điện lực Bến Cát 11/05/2022 13:30:00 17:00:00 – Khu vực trạm 96/6 An Tây – Bàu Tây Nguyễn Văn Cờ (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Thuận An

 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 05:00:00 06:00:00 Khu vực bên trái QL13 từ Nghã trang Liệt sĩ về đến Suosi Cát. Khu sản xuất An Thạnh. Đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Cầu Bà Hai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 05:00:00 06:00:00 Khu vực KDC Thuận Giao Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 05:00:00 06:00:00 Khu vực bên phải Đường Thủ Khoa Huân từ Trạm 110kV Hưng Định về đến Ngã 4 Bình Chuẩn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 05:00:00 06:00:00 Khu vực KDC Thuận Giao Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 11/05/2022 06:00:00 18:00:00 Nr Gò Dưa, Mỹ Nghệ Thành Mỹ Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái Đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Đường Lê Thị Trung. Khu vực bên phải QL13 từ UBND phường Thuận Giao về đến Suối Cát Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái Đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Đường Lê Thị Trung. Khu vực bên phải QL13 từ UBND phường Thuận Giao về đến Suối Cát Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái Đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Đường Lê Thị Trung. Khu vực bên phải QL13 từ UBND phường Thuận Giao về đến Suối Cát Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái Đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Đường Lê Thị Trung. Khu vực bên phải QL13 từ UBND phường Thuận Giao về đến Suối Cát Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 10/05/2022 07:30:00 16:00:00 Nr Hẻm 4-5 Hòa Long Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thuận An 11/05/2022 07:30:00 11:00:00 TBA Ông Tám Nghĩa 2 Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thuận An 11/05/2022 07:30:00 11:00:00 TBA Ông Tám Nghĩa Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thuận An 11/05/2022 07:30:00 11:00:00 TBA Ngã 4 Bình Hòa Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thuận An 11/05/2022 07:30:00 16:00:00 Nr KP Đông Tư Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thuận An 11/05/2022 07:30:00 16:00:00 TBA Tin Lành Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thuận An 09/05/2022 08:49:00 14:41:00 lưới hạ áp thay bị nghiêng mất an toàn trụ 1-6 và di dời trụ 1-7 lưới hạ áp trạm III-560kVA Nhà Thờ Búng
 • Điện Lực Thuận An 09/05/2022 11:44:00 13:30:00 lưới hạ áp xử lý dây bị nẹt có nguy cơ bị sự cố tại trụ 08 LHA trạm
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 17:00:00 18:00:00 Khu vực KDC Thuận Giao Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 17:00:00 18:00:00 Khu vực bên trái QL13 từ Nghã trang Liệt sĩ về đến Suosi Cát. Khu sản xuất An Thạnh. Đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Cầu Bà Hai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 17:00:00 18:00:00 Khu vực KDC Thuận Giao Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thuận An 15/05/2022 17:00:00 18:00:00 Khu vực bên phải Đường Thủ Khoa Huân từ Trạm 110kV Hưng Định về đến Ngã 4 Bình Chuẩn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện Lực Dĩ An

 • Điện Lực Dĩ An 12/05/2022 08:00:00 15:30:00 Khư vực Đường Nguyễn Tri Phương-Khu Phố Nhị Đồng- TP Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dĩ An 09/05/2022 08:50:00 15:25:00 Kp Đông B P Đông Hòa Tăng cường 1 lộ cáp LVABC 4 x 95 mm2 từ trụ 1-12 đến trụ 1-12.8,từ trụ 1-12.4 đến trụ 1-12.4.3 thuộc lưới hạ áp trạm Tổ 9 Ấp Đông trụ 42 nhánh rẽ An Linh Cổ Tự.Chuyển đấu nối tụ bù hạ thế trụ 1-12.4,1-12.8,1-12.4.3 từ lưới hạ áp hiện hữu sang lộ cáp LVABC 4x95mm2 XDM.Chuyển đấu nối các điện kế 1 pha từ lưới hạ áp hiện hữu sang lộ cáp LVABC 4×95 mm2 XDM
 • Điện Lực Dĩ An 10/05/2022 09:00:00 15:00:00 Khu vực Ngã Tư Tân Bình đến Dốc Tân Bình – phường Tân Bình -TP Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dĩ An 10/05/2022 09:00:00 15:00:00 Khu vực Đường A , Đường B TT Hành Chính Dĩ An – phường Dĩ An-TP Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dĩ An 11/05/2022 09:00:00 15:00:00 Khu vực Khu Tái định Cư Đường 33M – phường Dĩ An – TP Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Dĩ An 09/05/2022 10:10:00 12:55:00 KP Tân Phú , P Tân Bình,TP Dĩ An Thay thế CB 400 A hiện hữu bằng CB 630 A chỉnh dòng vận hành 500 A , tăng cường lộ cáp suất hạ thế từ CB lên lưới.

Điện lực Thủ Dầu Một

 • Điện lực Thủ Dầu Một 15/05/2022 05:00:00 06:00:00 – Khu vực đường Đại lộ Bình Dương từ ngã 4 Suối Cát đến ngã 4 Địa Chất- Khu vực đường Lê Hồng Phong từ ngã 4 Địa Chất đến ngã 4 Phú Hòa, trạm XN thuốc lá 1, XN Thuốc lá 2, trạm Cám Bưng Cầu 1, Bưng cầu 2, trạm báo Bình Dương, trạm Sức Khỏe & Môi trường Bình Dương, Trường Cao dẳng Y tế BD, phường Phú Hòa (TDM) Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Thủ Dầu Một 15/05/2022 05:30:00 06:00:00 – Khu vực Chợ TP.TDM, đường Văn Công Khai, đường Lý Thường Kiệt, đường Đoàn Trần Nghiệp, đường Văn Công Khai, đường Hùng Vương, đường Hai Bà Trưng, đường Lý Thường Kiệt, đường Trừ Văn Thố, đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Tri Phương, NH Bông Sen, Tỉnh Ủy, Ủy ban Tỉnh, BV Phụ Sản, Bệnh viện Medic- Khu vực đường Định Bộ Lĩnh, đường Ngô Quyền, đường Ngô Chí Quốc, đường Bạch Đằng, đường Nguyễn Văn Tiết, đường Bạch Đằng, ST Vinatex đường Nguyễn Thái Học, đường Bạch Đằng, khu vực nội ô Chợ TP.TDM, đến Bác Sĩ Thái, ST Vinatex, TT Thương mại Lucky, Thành Ủy, Ủy ban Thành phố TDM, Trường Mỹ Thuật, NH Đông Á, Nhà khách Tỉnh ủy, TT-TM-DV Bạch Đằng, Nhà hàng Bcon- Khu vực đường CMT8 từ Bệnh viện Phụ Sản Bình Dương, đường Nguyễn Văn Tiết đến ngã 3 Mũi Dùi, các trạm Chợ Cây Dừa, Ngân hàng xăng dầu Petrolimex chi nhánh BD, Trường học Petucky- Khu vực từ ngã 4 Chợ Cây Dừa đến ngã 3 Cầu Phú Cường, đường Nguyễn văn Lộng, đường Huỳnh Văn Cù, đường Nguyễn Văn Cừ, các trạm: Cty Thiên Thảo, Bệnh viện đa khoa Tư nhân Bình Dương, Công Binh 2, Chị & Em, Kho xăng Thành lễ, DNTN Tân Mỹ, Tân Quang Minh, Bơm Nước Cấp 1, Cấp 2, BT Vườn Chánh Mỹ, Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương, Trường Nguyễn Văn Cừ, Trường Tiểu học Chánh Mỹ, Trường Mẫu giáo Chánh Mỹ, UBND phường Chánh Mỹ., Bệnh viện Đa Khoa 1, Trường Sĩ Quan Công Binh, phường Chánh Mỹ, phường Phú Cường (TDM) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Thủ Dầu Một 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 – Khu vực hai bên đường CMT8 từ vòng xuyến Gò Đậu đến ngã 3 đường Lò Chén, từ ngã 3 đường Bùi Quốc Khánh đến ngã 3 Chùa Cháy, đường D1, đường D2, đường D3, đường D4 thuộc khu Tái định cư Chánh Nghĩa, đường Lào Cai và đường Bàu Bàng đến ngã 03 Sở Công An, các trạm Bệnh viện Vạn Phước 1, XN nhựa Textion, Trường Mẫu giáo Tuổi Xanh, phường Chánh Nghĩa, phường Phú Cường (TDM) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Thủ Dầu Một 10/05/2022 07:00:00 12:00:00 – Khu vực đường An Mỹ, đường Giao thông nông thôn, đường ĐX 025, đường ĐX 024, các trạm Đội Chữa cháy Phú Mỹ, Trường TH Phú Mỹ, Trường THPT An Mỹ, phường Phú Mỹ (TDM). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Thủ Dầu Một 13/05/2022 07:00:00 13:00:00 – Khu vực đường Bùi Quốc Khánh từ ngã 3 đường 30/4 – đướng Bùi Quốc Khánh đến ngã 3 đường Bùi Quốc Khánh – đường Lò Chén, các trạm DNTN Nguyễn Tố Mỹ, DNTN Bảo Hưng, Viễn thông Chánh Nghĩa, Kim Sanh, phường Chánh Nghĩa. (TDM). Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
 • Điện lực Thủ Dầu Một 11/05/2022 08:00:00 14:00:00 – Khu vực đường Phan Đăng Lưu lưới hạ thế thuộc trạm Phan Đăng Lưu 4, phường Hiệp An (TDM) Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
 • Điện lực Thủ Dầu Một 12/05/2022 08:00:00 13:00:00 – Khu vực đường Phú Lợi lưới hạ thế thuộc trạm Chợ Phú Hoà 1, phường Phú Hoà (TDM) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Thủ Dầu Một 09/05/2022 11:07:00 13:30:00 KDC Phú Hòa 2 , khu 9 P.Phú Hòa TP.TDM (Trụ 6 Tr.Khu TNT PH) Phối hợp với UBND phường Phú Hòa, thống nhất phát quang cây xanh ngã đỗ vào đường dây thời tiết hiện nay mưa, bão và áp thấp nhiệt đới bất thường
 • Điện lực Thủ Dầu Một 09/05/2022 11:15:00 13:30:00 khu 9 -Phú Hòa TP.TDM do sự cố trạm Fotai 4&5 tài sản khách hàng
 • Điện lực Thủ Dầu Một 15/05/2022 17:00:00 18:00:00 – Khu vực đường Đại lộ Bình Dương từ ngã 4 Suối Cát đến ngã 4 Địa Chất- Khu vực đường Lê Hồng Phong từ ngã 4 Địa Chất đến ngã 4 Phú Hòa, trạm XN thuốc lá 1, XN Thuốc lá 2, trạm Cám Bưng Cầu 1, Bưng cầu 2, trạm báo Bình Dương, trạm Sức Khỏe & Môi trường Bình Dương, Trường Cao dẳng Y tế BD, phường Phú Hòa (TDM) Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Thủ Dầu Một 15/05/2022 18:00:00 19:00:00 – Khu vực Chợ TP.TDM, đường Văn Công Khai, đường Lý Thường Kiệt, đường Đoàn Trần Nghiệp, đường Văn Công Khai, đường Hùng Vương, đường Hai Bà Trưng, đường Lý Thường Kiệt, đường Trừ Văn Thố, đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Tri Phương, NH Bông Sen, Tỉnh Ủy, Ủy ban Tỉnh, BV Phụ Sản, Bệnh viện Medic- Khu vực đường Định Bộ Lĩnh, đường Ngô Quyền, đường Ngô Chí Quốc, đường Bạch Đằng, đường Nguyễn Văn Tiết, đường Bạch Đằng, ST Vinatex đường Nguyễn Thái Học, đường Bạch Đằng, khu vực nội ô Chợ TP.TDM, đến Bác Sĩ Thái, ST Vinatex, TT Thương mại Lucky, Thành Ủy, Ủy ban Thành phố TDM, Trường Mỹ Thuật, NH Đông Á, Nhà khách Tỉnh ủy, TT-TM-DV Bạch Đằng, Nhà hàng Bcon- Khu vực đường CMT8 từ Bệnh viện Phụ Sản Bình Dương, đường Nguyễn Văn Tiết đến ngã 3 Mũi Dùi, các trạm Chợ Cây Dừa, Ngân hàng xăng dầu Petrolimex chi nhánh BD, Trường học Petucky- Khu vực từ ngã 4 Chợ Cây Dừa đến ngã 3 Cầu Phú Cường, đường Nguyễn văn Lộng, đường Huỳnh Văn Cù, đường Nguyễn Văn Cừ, các trạm: Cty Thiên Thảo, Bệnh viện đa khoa Tư nhân Bình Dương, Công Binh 2, Chị & Em, Kho xăng Thành lễ, DNTN Tân Mỹ, Tân Quang Minh, Bơm Nước Cấp 1, Cấp 2, BT Vườn Chánh Mỹ, Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương, Trường Nguyễn Văn Cừ, Trường Tiểu học Chánh Mỹ, Trường Mẫu giáo Chánh Mỹ, UBND phường Chánh Mỹ., Bệnh viện Đa Khoa 1, Trường Sĩ Quan Công Binh, phường Chánh Mỹ, phường Phú Cường (TDM) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.