Bình Phước: Lịch cúp điện từ thứ 2 ngày 09/15/2022 đến chủ nhật ngày 15/05/2022

Theo lịch cúp điện Bình Phước mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bình Phước sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Phước tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Điện lực Hớn Quản

 • Điện lực Hớn Quản 11/05/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hớn Quản 12/05/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Tân Quan, huyện Hớn Quản Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Bù Gia Mập

 

 • Điện lực Bù Gia Mập 11/05/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần Thôn 3 xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Đồng Phú

 

 • Điện lực Đồng Phú 09/05/2022 07:30:00 09:30:00 Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Kim Nguyên (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 10/05/2022 07:30:00 09:30:00 TBA Trung tâm y tế huyện Đồng Phú (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bỉnh Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 12/05/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 12/05/2022 07:30:00 09:30:00 Công ty TNHH Thực phẩm và đồ uống HAMY trụ 03D/5 tuyến 473 Đồng Phú (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 13/05/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần Xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 09/05/2022 09:40:00 10:40:00 Công ty cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh – Chi nhánh Bình Phước( TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 10/05/2022 09:40:00 10:40:00 Công ty TNHH MTV Đoàn Quyên trụ 195B/5 tuyến 471 Đồng Phú ( TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 11/05/2022 09:40:00 10:40:00 Công ty TNHH hóa chất Mi Yang tuyến 473 Đồng Phú trụ 115C/2/11/6/1(xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 12/05/2022 09:50:00 10:50:00 Công ty TNHH xây dựng năng lượng Sài Gòn Trụ 109C/147/11 tuyến 473 Đồng Phú (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 09/05/2022 10:45:00 11:30:00 Công ty Cổ Phần KCN Bắc Đồng Phú ( TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 10/05/2022 10:45:00 11:30:00 Công ty TNHH MTV TM DV XNK Tân Phú(TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 11/05/2022 10:45:00 11:30:00 Công ty TNHH một thành viên Tong Chang trụ 115C/2/27/2 tuyến 473 Đồng Phú(xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 09/05/2022 13:00:00 14:00:00 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật sinh vật He Quan Trụ 116A/17B/01 Tuyến 472 Đồng Xoài ( TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 10/05/2022 13:00:00 14:00:00 Công ty cổ phần nông nghiệp Việt Phi trụ 116/16/01 Tuyến 472 Đồng Xoài (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 09/05/2022 14:15:00 15:40:00 TBA Cục Hải Quan Tỉnh Bình Phước (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 10/05/2022 14:15:00 15:40:00 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu P.S trụ 98B/7/02 tuyến 472 Đồng Xoài (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 11/05/2022 14:15:00 15:40:00 Công ty TNHH công nghiệp Cao Tường trụ 115C/2/11/6/1 tuyến 473 Đồng Phú(xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 09/05/2022 15:40:00 16:00:00 Công ty TNHH nông nghiệp Huy Thắng trụ 109C/148/42 tuyến 473 Đồng Phú (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Phú 10/05/2022 15:40:00 16:00:00 Công ty TNHH chế biến gỗ Unicore Việt Nam trụ 98B/6B/5B/2 tuyến 472 Đồng Xoài (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bình Long

 • Điện lực Bình Long 09/05/2022 07:30:00 11:30:00 Ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chơn Thành

 • Điện lực Chơn Thành 11/05/2022 07:30:00 15:30:00 Một phần khu phố 8 Thị trấn Chơn Thành và một phần ấp 2 xã Thành Tâm huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Phú Riềng

 • Điện lực Phú Riềng 14/05/2022 07:00:00 17:00:00 Toàn bộ các xã Phú Riềng, Phú Trung huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Phước Long

 • Điện lực Phước Long 12/05/2022 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Bình Tân huyện Phú Riềng. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Đồng Xoài

 • Điện lực Đồng Xoài 10/05/2022 07:30:00 11:30:00 Một phần KP Phước An, Phường Tân Xuân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Xoài 13/05/2022 07:30:00 16:30:00 Khu phô Tân Xuân, KP Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Xoài 09/05/2022 13:00:00 14:45:00 Một phần KP Phú Thanh, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đồng Xoài 10/05/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần KP Phước Bình, Phường Tân Xuân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.