Bình Thuận: Lịch cúp điện từ thứ 2 ngày từ 09/15 đến 15/05/2022

Theo lịch cúp điện Bình Thuận mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bình Thuận sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Điện lực Hàm Thuận Bắc

 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 06:08:00 11:45:00 Xã Hàm Thắng, Thị trấn Phú Long. Một phần xã Hàm Đức- Hàm Thuận Bắc Chuyển nguồn công tác
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 06:35:00 10:20:00 Một phần xã Hàm Chính, 1 phần xã Hàm Thắng, 1 phần xã Hàm Liêm – HTB Chuyển phụ tải tuyến 472 Phan Thiết về lại tuyến 479 Ma Lâm
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 06:53:00 11:45:00 1 phần xã Hàm Chính_HTB Chuyển tải sau khi công tác xong công tác
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 08:00:00 09:00:00 Một phần thôn 1 (khách hàng trạm Thuận Minh 9), xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần thôn 3, một phần thôn Thuận Điền, một phần thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm. Một phần thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn 5, một phần thôn 6 (khách hàng trạm Hàm Đức 5D), xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 10/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần xã Đông Giang, xã La Dạ. Một phần thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 11/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Nà Bồi (khách hàng trạm Ma Lâm 2D) thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 12/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Phú Nhang (khách hàng trạm Suối Dầu 2D (5)), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 12/05/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 2, một phần thôn 4 (khách hàng trạm Lê Bá Lâm), xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 13/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Phú Nhang, Một phần thôn Phú Điền (khách hàng trạm Rậm Bờ Đê), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 13/05/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn 2, một phần thôn 4 (khách hàng trạm CDC Thôn 4 Hồng Sơn), xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 10:20:00 10:20:00 Một phần xã Hàm Chính, 1 phần xã Hàm Thắng, 1 phần xã Hàm Liêm – HTB Chuyển phụ tải tuyến 472 Phan Thiết về lại tuyến 479 Ma Lâm
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 11:45:00 11:45:00 1 phần xã Hàm Chính_HTB Chuyển tải sau khi công tác xong công tác
  Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 11:45:00 11:45:00 Xã Hàm Thắng, Thị trấn Phú Long. Một phần xã Hàm Đức- Hàm Thuận Bắc Chuyển nguồn công tác
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 09/05/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần thôn Thuận Điền, một phần thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

Điện lực Hàm Tân

 • Điện lực Hàm Tân 09/05/2022 08:00:00 11:30:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 11/05/2022 08:00:00 11:00:00 Thôn Hiệp Hoà – Xã Tân Thắng và thôn Bàu Giêng – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 12/05/2022 08:00:00 11:00:00 Thôn Hồ Tôm – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 14/05/2022 08:00:00 11:30:00 Thôn Tam Tân – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân 09/05/2022 13:30:00 16:00:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Đức Linh

 • Điện lực Hàm Tân 09/05/2022 08:00:00 11:30:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 11/05/2022 08:00:00 11:00:00 Thôn Hiệp Hoà – Xã Tân Thắng và thôn Bàu Giêng – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 12/05/2022 08:00:00 11:00:00 Thôn Hồ Tôm – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 14/05/2022 08:00:00 11:30:00 Thôn Tam Tân – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân 09/05/2022 13:30:00 16:00:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tuy Phong

 • Điện lực Hàm Tân 09/05/2022 08:00:00 11:30:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 11/05/2022 08:00:00 11:00:00 Thôn Hiệp Hoà – Xã Tân Thắng và thôn Bàu Giêng – Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 12/05/2022 08:00:00 11:00:00 Thôn Hồ Tôm – Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 14/05/2022 08:00:00 11:30:00 Thôn Tam Tân – Xã Tân Hải – Thị xã La Gi Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân 09/05/2022 13:30:00 16:00:00 Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Phan Thiết

 • Điện lực Tuy Phong 10/05/2022 08:00:00 17:00:00 LBF 477.3A3 PR Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 12/05/2022 08:00:00 11:30:00 LBF 477.3A2B PR Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 12/05/2022 14:00:00 17:00:00 LBF 477.3A1A PR Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.