Lịch cúp điện Bà Rịa-Vũng Tàu tuần này từ Thứ hai (23/5) đến Chủ nhật (29/9): Dự kiến một số nơi ở TP.Vũng Tàu sẽ bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Bà Rịa-Vũng Tàu mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bà Rịa-Vũng Tàu tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Điện lực Đất Đỏ

 • Điện lực Đất Đỏ 23/05/2022 06:00:00 06:00:00 Ấp Gò Sầm, Thanh An, Cây Cám, Láng Dài Xã Láng Dài; Ấp Phước Trung, Phước Thới Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ Phát quang cây xanh theo VB số: 591/PKTHT của Phòng KT & HT huyện Đất Đỏ V/v tăng cường công tác PCCC , đảm bảo ATĐ và xử lý các tuyến điện không đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão trên địa bàn huyện năm 2021; Phát quang trung hạ thế, thí nghiệm định kỳ 3DCL + LBS – SF6 Láng dài trụ 474XM/181; 3 DCL ( trụ 474XM/210A ) + Recloser Khu Công Nghiệp trụ 474XM/210 A/1 theo kế hoạch; Bảo trì SCN các TBA, Thiết bị đóng cắt đầu nhánh; Xử lý các tồn tại theo kết quả kiểm tra định kỳ trên tuyến; di dời trụ trung thế theo thiết kế của Công ty trụ 474XM//96 theo đề nghị của Bà Lê THị Cẩm Lệ; Trụ 474XM/114 theo đề nghị của Ông Dương Đình Sơn.
 • Điện lực Đất Đỏ 23/05/2022 06:00:00 06:00:00
 • Điện lực Đất Đỏ 23/05/2022 06:30:00 06:30:00
 • Điện lực Đất Đỏ 24/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Thanh Long TT Đất Đỏ; Ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Thuận Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 25/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Hải An, Lải Lạc, Phước An, Hải Phúc TT Phước Hải – huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 26/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Hải Tân TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 26/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Phước Thới, Phước Sơn TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 27/05/2022 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Hội – Xã Phước Hội; Ấp An Hòa, An Hải, An Điền, An Bình – Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

Điện lực Xuyên Mộc

 • Điện lực Xuyên Mộc 23/05/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần KP Phước Lộc TT Phước Bửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 24/05/2022 07:30:00 16:30:00 Một phần KP Láng Sim, TT Phước Bửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 24/05/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần xã Bình Châu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Xuyên Mộc 24/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 24/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp 8, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 24/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 25/05/2022 08:00:00 15:00:00 Ấp 6 , xã Hòa Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 26/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp 1, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Đức

 • Điện lực Châu Đức 26/05/2022 08:00:00 16:00:00 một phần khu vực TT. Ngãi Giao và khu vực xã Bàu Chình ( dọc đường từ Tượng Đài Liệt Sỹ đi đến Trường dân Tộc Nội Trú) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 27/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần khu vực thôn Sông Xaoi2 3, xã Láng Lớn (Dọc đường từ Cầu Đôi láng Lớn đi đến UBND, xã láng Lớn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thị xã Phú Mỹ

 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 23/05/2022 08:00:00 15:30:00 một Phần Phường Tân Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 24/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một Phần xã Sông Xoài Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 25/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phân Xã Long Sơn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 26/05/2022 08:00:00 15:30:00 Một phân Phường Tân Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 27/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phân Phường Phú Mỹ Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 KCN Thanh Bình Phú Mỹ 3 Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 Xã Tân Hải Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 các xã Phước Hòa, Tân Hòa, 1 phần xã Tân Hải Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 KCN Thanh Bình Phú Mỹ 3 Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 các xã Phước Hòa, Tân Hòa, Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phân Phường Hắc Dịch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 KCN Thanh Bình Phú Mỹ 3 Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 KCN Thanh Bình Phú Mỹ 3 Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 29/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phân Phường Hắc Dịch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 23/05/2022 08:45:00 09:20:00 SCADA SCADA

Điện lực Bà Rịa

 • Điện lực Bà Rịa 25/05/2022 07:40:00 15:00:00 Dọc đường Nguyễn Văn Cừ, đường QL55 và một phần đường đi Long Điền. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 25/05/2022 07:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Bào Tràm , P. Long Tâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 25/05/2022 08:00:00 09:00:00 Khu vực xã Hòa Long, Xã Long Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thành phố Vũng Tàu

 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 25/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần đường Hàn Thuyên, Dương Vân Nga, Ngô Quyền, Bến Nôm thuộc phường Thắng Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 27/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần đường 3/2 ( Từ TT Đô Thị Chí Linh đến Trường Giao thông Vận tải), một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu Biệt thự Thanh Bình thuộc phường 10. Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trần Bình Trọng, Nguyễn Hữu Tiến Mạc Thanh Đạm, Dương Minh Châu thuộc phường 8 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 26/05/2022 13:30:00 15:00:00 Một phần đường Bình Giã, đường 2/9 thuộc phường 10 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.