Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh BÌNH THUẬN tuần này (16/05/2022 – 22/05/2022) cập nhật mới nhất

Theo lịch cúp điện Bình Thuận mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bình Thuận sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

 

Công ty Điện lực Bình Thuận

Điện lực Hàm Thuận Bắc

 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/05/2022 05:30:00 06:00:00 Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 16/05/2022 06:00:00 07:00:00 Một phần thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 17/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm Đại Lộc 1), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Thuận Điền, một phần thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Đại Lộc (khách hàng trạm Đại Lộc 5, Đại Lộc 6) xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 19/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Xuân Điền (khách hàng trạm Xuân Điền 10), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 20/05/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Đại Thiện (khách hàng trạm Hàm Hiệp 2A), xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 19/05/2022 08:30:00 11:30:00 Một phần xã Đông Giang. xã La Dạ. Một phần thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Giải pháp mạng Bảo Quốc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Thuận Hòa Tuấn Hùng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty cổ phần quản lý đầu tư Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển NLC-Bình thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty cổ phần đầu tư phát triển CCG-Bình thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty cổ phần năng lượng sạch Thuận Hòa 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

 • Điện lực Hàm Tân 17/05/2022 08:00:00 11:30:00 Đường Võ Thị Sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 17/05/2022 08:00:00 11:00:00 Thôn 4, thôn 5 – Xã Tân Phúc – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 19/05/2022 08:00:00 11:30:00 Thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 20/05/2022 08:00:00 11:30:00 Đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 20/05/2022 08:00:00 13:00:00 Thông Đông Thanh, thôn Đông Thuận – xã Tân Hà và khu phố 2 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Tân Hà 6 – Xưởng Trụ Điện và Gạch Block Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty CP Ban Mai Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 HKD Tý Vân 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Đoàn Ngọc Hòe Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Cty TNHH Bao Bì Trung Phát Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 DNTN Chăn Nuôi Minh Trang Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 KS Quốc Tế Hải Tinh 5 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty Hàm Tân Solar Farm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Tân Hà 7 – Văn Phòng và Nhà Kho Số 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Bao bì Trung Phát Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Cty TNHH Long Diên Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây lắp công trình Khôi Quân Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 KS Quốc Tế Hải Tinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Khai Anh 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Cty TNHH Năng lượng tái tạo Đất Xanh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Nguyễn Thị Nỹ Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Hàm Tân 17/05/2022 13:30:00 16:00:00 Đường Võ Thị Sáu – Phường Bình Tân – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 18/05/2022 13:30:00 16:00:00 Đường Ngô Quyền – Phường Tân An – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 19/05/2022 13:30:00 16:00:00 Thôn Láng Gòn – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Tân 20/05/2022 13:30:00 16:00:00 Đường Trần Bình Trọng – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Đức Linh

 • Điện lực Đức Linh 16/05/2022 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Gia An huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh 17/05/2022 08:00:00 12:00:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Gia An huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh 18/05/2022 08:00:00 11:00:00 Mất điện một phần thôn 4 xã Đức Bình huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh 21/05/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH MTV XNK HHP Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Hà Nam Thắng Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Thái Bảo – Bình Thuận Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Trương Thế Ngọc Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Đức Linh 18/05/2022 14:00:00 16:00:00 Mất điện một phần thôn 1 xã Đồng Kho huyện Tánh Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tuy Phong

 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 05:21:00 05:30:00 Không do tuyến 475PR và tuyến 477 PR vận hành song song Chim đậu LA trạm Đỗ Văn Tèo (đấu tại pha B trụ 86 tuyến 477 Phan Rí) gây phóng điện
 • Điện lực Tuy Phong 16/05/2022 08:00:00 12:00:00 Thôn Hồng Chính và một phần Thôn Hồng Hải – Xã Hòa Thắng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 17/05/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần Thôn Hồng Lâm – Xã Hòa Thắng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 17/05/2022 08:00:00 12:00:00 Khu phố Xuân Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 18/05/2022 08:00:00 17:00:00 Xã Phan Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 18/05/2022 08:00:00 12:00:00 Khu phố Song Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 20/05/2022 08:00:00 17:00:00 Dọc Đồi Dương, Xã Bình Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:22:00 11:24:00 trạm Phan Đình Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:24:00 11:25:00 trạm An Thuận Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:24:00 11:26:00 trạm Thuận Sơn Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:24:00 11:28:00 trạm Hoàng Phúc BT Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:24:00 11:27:00 trạm Nhật Quang VT Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:26:00 11:31:00 trạm TĐH Tiến Phát Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:26:00 11:30:00 trạm An Phúc Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:26:00 11:33:00 trạm Thông Thuân-Gạch Tuynel Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:26:00 11:29:00 trạm Quang Mạnh Ngưng/giảm huy động ĐMTMN
 • Điện lực Tuy Phong 15/05/2022 09:30:00 11:35:00 trạm An Hạ 1 Ngưng/giảm huy động ĐMTMN

Điện lực Phan Thiết

 • Điện lực Phan Thiết 15/05/2022 05:26:00 06:10:00 SCADA SCADA
 • Điện lực Phan Thiết 15/05/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần phường Đức Thắng Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Phan Thiết 16/05/2022 08:00:00 10:00:00 Một phần phường Hàm Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Phan Thiết 17/05/2022 08:00:00 16:00:00 xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Phan Thiết 18/05/2022 08:00:00 17:00:00 từ KP Long sơn về đến dốc Nước Đá thuộc phường Mũi Né – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Phan Thiết 19/05/2022 08:00:00 16:00:00 xã Thiện Nghiệp – Phan Thiết Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Phan Thiết 15/05/2022 09:30:00 13:30:00 Tại các dự án NLMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 16/05/2022 10:00:00 12:00:00 Một phần phường Hàm Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Phan Thiết 16/05/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần phường Hàm Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.