THÔNG BÁO: Lịch ngừng giảm cung cấp điện Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 16/05 đến ngày 22/05/2022

Theo lịch cúp điện Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bà Rịa – Vũng Tàu tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện lực Đất Đỏ

 • Điện lực Đất Đỏ 15/05/2022 02:24:00 03:35:00 SCADA SCADA
 • Điện lực Đất Đỏ 16/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Lộc An, Hải An TT Phước Hải; KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ. Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 17/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Hòa Hội, Phước Thới TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 18/05/2022 07:30:00 11:30:00 Ấp Láng Dài Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đất Đỏ 18/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Tường Thành TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đất Đỏ 19/05/2022 07:30:00 16:30:00 KP Phước Trung TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đất Đỏ 19/05/2022 07:30:00 11:30:00 Ấp Gò Sầm, Cây Cám, Thanh An Xã Láng Dài; Ấp Phước Trung Xã Phước Long Thọ Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 20/05/2022 07:30:00 16:30:00 Ấp Phước Thới Xã Phước Long Thọ Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

 

Điện lực Xuyên Mộc

 • Điện lực Xuyên Mộc 18/05/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần TT Phước Bửu, xã Phước Thuận, Bưng Riềng. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Xuyên Mộc 19/05/2022 08:00:00 15:30:00 ấp Gò Cát, Ông Tô, xã Phước Thuận Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Xuyên Mộc 19/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Láng Bè, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 20/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Phú Tài , xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 20/05/2022 08:00:00 11:30:00 Kp Phước An, TT.Phước Bửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

Điện lực Châu Đức

 • Điện lực Châu Đức 19/05/2022 07:30:00 12:00:00 Toàn bộ khu vực thôn 1, xã Suối Rao Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 17/05/2022 08:00:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực địa đạo kim long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 20/05/2022 08:00:00 11:30:00 Khu vực TD 36, xã Cù Bị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 20/05/2022 08:00:00 11:30:00 Khu vực TD 36, xã Cù Bị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 19/05/2022 13:30:00 16:00:00 Một phần khu vực thôn 4, Suối Rao Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Châu Đức 19/05/2022 13:30:00 16:00:00 Một phần khu vực thôn 4, Suối Rao Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thị xã Phú Mỹ

 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 05:41:00 05:41:00 SCADA SCADA
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 05:50:00 05:50:00 Một phần Phường Tân Phước, Phú Mỹ Đóng mạch vòng tuyến 471TB cấp qua 1 phần 477TV.
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 05:55:00 05:55:00 Phường Tân Phước Thao tác chuyển nguồn phục vụ công tác xử lý sự cố
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 07:00:00 17:00:00 Một Phần phường Mỹ Xuân Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 18/05/2022 07:00:00 17:00:00 một phần xã Long Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 18/05/2022 07:00:00 17:00:00 một phần xã Long Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 19/05/2022 07:00:00 17:00:00 một phần Xã long Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần KCN Phú Mỹ 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần KCN Phú Mỹ 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần KCN Phú Mỹ 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần KCN Phú Mỹ 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần KCN Phú Mỹ 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 15/05/2022 08:00:00 17:00:00 Một phần KCN Cái Mép. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 16/05/2022 08:00:00 15:00:00 1 phần xã Tân Hải Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 17/05/2022 08:00:00 16:00:00 1 phần phường Tân Phước, Phường Phú Mỹ Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 17/05/2022 08:00:00 16:00:00 1 phầnXã Châu Pha Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 17/05/2022 08:00:00 16:00:00 Phường Hắc Dịch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 18/05/2022 08:00:00 15:30:00 kp Thị Vải Phường Mỹ Xuân Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 18/05/2022 08:00:00 16:00:00 Phường Hắc Dịch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 18/05/2022 08:00:00 11:30:00 một phần xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 19/05/2022 08:00:00 15:00:00 một phần Phường phước Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 20/05/2022 08:00:00 16:00:00 KP Song Vĩnh, Ông Trịnh, Phước Lộc Phường Tân Phước, Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 20/05/2022 08:00:00 11:30:00 KP Phước Sơn, phường Phước Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 17/05/2022 13:00:00 16:00:00 Ấp 2, Tóc Tiên Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

Điện lực Long Điền

 • Điện lực Long Điền 20/05/2022 07:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Phước Thọ, Phước Lộc, Phước Lâm – Xã Phước Hưng và Một phần Ấp Phước Bình, Phước Thắng – Xã Phước Tỉnh – huyện Long Điền Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Long Điền 17/05/2022 07:40:00 12:00:00 Một phần một KP Hải Hà , Hải vân , TT Long Hải , huyện Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Long Điền 17/05/2022 07:40:00 12:00:00 Một phần KP Long An, Long Lâm, TT Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Long Điền 18/05/2022 07:40:00 12:00:00 Một phần một KP Long Nguyên , TT Long Điền , huyện Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Long Điền 18/05/2022 13:30:00 16:30:00 Một phần một KP Long Liên, TT Long Điền , huyện Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Long Điền 20/05/2022 13:30:00 17:00:00 Một phần KP Hải Bình, Hải Điền , TT Long Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Long Điền 16/05/2022 14:00:00 17:00:00 Một phần KP Long Phượng , TT Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Bà Rịa

 • Điện lực Bà Rịa 17/05/2022 07:40:00 15:00:00 Khu vực nhánh Lan Anh 7, Xã Hòa Long, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 17/05/2022 07:40:00 09:30:00 Khu vực trạm KDC Hùng Vương , Phường Phước Nguyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 18/05/2022 07:40:00 15:00:00 Khu vực nhánh Suối Sỏi, Xã Hòa Long, Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Bà Rịa 20/05/2022 07:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh Chùa Phật Quang, P. Kim Dinh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thành phố Vũng Tàu

 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 15/05/2022 05:34:00 05:58:00 SCADA SCADA
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 16/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần đường Đô Lương (đoạn từ đường 2/9 đến khu vực hẻm 124 Đô Lương) thuộc phường 11, 12 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 17/05/2022 08:00:00 15:00:00 Đường Ngô Đức Kế, Trương Văn Bang, Nguyễn Thái Học (Từ Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn An Ninh), Trịnh Hoài Đức, Kha Vạng Cân, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Tri Phương (từ Nguyễn Thái Học đến Ngô Đức Kế), Xuân Diệu, Bế Văn Đàn, Yersin, Cao Thắng thuộc phường 7 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 18/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Quyền thuộc Phường Thắng Nhất, Trần Anh Tông, Phạm Văn Dinh, Tiền Cảng, đường 2/9 ( từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Nguyễn An Ninh) thuộc Phường Nguyễn An Ninh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 19/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần đường Bà Triệu, Lê Lai, Nguyễn Văn Trỗi, Yên Bái thuộc phường 4 Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 19/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần đường Trương Công Định,Lương Thế Vinh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Cừ thuộc phường 9 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thành phố Vũng Tàu 20/05/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần bên số lẻ đường 30/4 ( đoạn từ Phước An đến Thương Cảng) thuộc phường 11 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.