THÔNG BÁO: Lịch ngừng giảm cung cấp điện ĐỒNG NAI từ ngày 16/05 đến ngày 22/05/2022

Theo lịch cúp điện Đồng Nai mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Đồng Nai sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Đồng Nai tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 06:00:00 06:30:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Nùng, xã Tân Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần KCN Sông Mây, ấp An Chu, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 07:30:00 16:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Thái hòa, xã Hố Nai 3; Một phần KCN Sông Mây, ấp An Chu, ấp Bùi Chu, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:00:00 08:30:00 Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa; Ấp Hưng Long, Hưng Bình, Hưng Phát, xã Hưng Thịnh; Ấp An Bình, Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp An Chu xã Bắc Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:00:00 16:00:00 TBA Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam Mở LBS LK Hoàn Mỹ -Tây Hòa để Thi công thí nghiệm thiết bị TBA tại khoảng trụ 31/05 đến 44/25 nhánh rẽ Công ty Pousung tuyến 471 Quốc Tế-476 Tây Hòa
 • Điện Lực Trảng Bom 16/05/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 19/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 19/05/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 17/05/2022 08:30:00 11:00:00 Một phần ấp 4, xã An Viễn, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 18/05/2022 08:30:00 12:00:00 Một phần ấp Tân Phát, Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 20/05/2022 08:30:00 14:00:00 Một phần ấp Tân Thịnh, Xã Đồi 61, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 20/05/2022 08:30:00 12:00:00 Một phần ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:35:00 16:00:00 Một phần Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam Mở 3DS (trụ 31/02) nhánh Công ty Pousung 1, 5 để Thi công thay hệ thống đo đếm trung thế tại đo đếm Công ty Pousung 1 trụ 31/27 tuyến 471 Quốc Tế
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:40:00 16:00:00 CÔNG TY TNHH POU SUNG VIỆT NAM Mở Recloser+3DS (trụ 50) đầu nhánh TBA Khu B Công ty Pousung để Thi công thay hệ thống đo đếm trung thế tại đo đếm Khu B Công ty Pousung trụ 50/02 tuyến 477 Bàu Cá
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 08:55:00 16:00:00 CÔNG TY TNHH POU SUNG VIỆT NAM Mở Recloser+3DS (trụ 47) đầu nhánh TBA Khu K Công ty Pousung để – Thi công thay hệ thống đo đếm trung thế tại đo đếm Khu K Công ty Pousung trụ 47/02 tuyến 477 Bàu Cá. -Thi công thí nghiệm thiết bị TBA tại TBA Khu K Công ty Pousung trụ 47/02 tuyến 477 Bàu Cá
 • Điện Lực Trảng Bom 17/05/2022 11:00:00 14:30:00 Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 18/05/2022 11:00:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Phát, Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 20/05/2022 11:00:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 11:10:00 11:35:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh; Một phần ấp Thuận Trường, Thuận Hoà, xã Sông Thao Mở Recloser LK Sao Việt-Thái Nguyên (trụ 72/06B) để đóng 3LTD Sông Thao (trụ 72/16A) phục vụ công tác Khép vòng giữa 2 tuyến 476 Sao Việt và 481 Núi Nứa để chuyển trả tải phân đoạn từ 3LTD Sông Thao (trụ 72/16A) đến Recloser Bàu Hàm (trụ 72), đến 3LTD Mỏ Lếch (trụ 116) và đến cuối nhánh Sông Thao-Bàu Hàm từ tuyến 476 Sao Việt về nhận điện lại 481 Núi Nứa.
  Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 11:30:00 12:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 12:00:00 12:30:00 Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa; Ấp Hưng Long, Hưng Bình, Hưng Phát, xã Hưng Thịnh; Ấp An Bình, Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trảng Bom 15/05/2022 22:00:00 22:30:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Nùng, xã Tân Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cẩm Mỹ

 • Điện lực Cẩm Mỹ 20/05/2022 09:00:00 09:30:00 – Ấp Tân Hạnh Xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 4). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Cẩm Mỹ 16/05/2022 13:30:00 14:00:00 – Ấp 1, Xã Lâm San (Trạm Lâm San 2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Nhơn Trạch

 • Điện Lực Nhơn Trạch 15/05/2022 05:44:00 05:44:00 Xã Đại Phước (trừ một phần ấp Phước Lý); Xã Phú Hữu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 • Điện Lực Nhơn Trạch 15/05/2022 06:00:00 18:00:00 Một phần ấp Thị Cầu – xã Phú Đông, một phần ấp Phước Lý – xã Đại Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Nhơn Trạch 15/05/2022 08:36:00 16:00:00 Một phần ấp Xóm Hố – Xã Phú Hội Thực hiện xóa tủ điên hạ thế
 • Điện Lực Nhơn Trạch 15/05/2022 08:50:00 09:30:00 Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Nhơn Trạch Bảo trì hệ thống đo đếm
 • Điện Lực Nhơn Trạch 15/05/2022 09:35:00 11:20:00 Cty TNHH KOVA NANOPRO Bảo trì hệ thống đo đếm
 • Điện Lực Nhơn Trạch 15/05/2022 10:50:00 17:00:00 CÔNG TY TNHH BOUSTEAD PROJECTS LAND (VIỆT NAM) trạm T10 Thi công đấu nối cấp nguồn cho công trình đường dây cấp nguồn 22kV và TBA 1600kVA Ct TNHH Công Nghệ Giày Dép

Điện Lực Long Thành

 • Điện Lực Long Thành 17/05/2022 06:30:00 17:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, khu phố Phước Khả – phường Phước Tân; Một phần khu phố 4- Phường An Hòa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 18/05/2022 06:30:00 17:00:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Miễu – phường Phước Tân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 18/05/2022 06:30:00 17:00:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Miễu – phường Phước Tân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 19/05/2022 06:30:00 17:00:00 TP Biên Hòa: một phần khu phố Đồng, khu phố Vườn Dừa – phường Phước Tân Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Long Thành 19/05/2022 07:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 7,8 xã An Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 07:45:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Kim Bảo Sơn sau trụ 20/1 và 20 tuyến 479 Bảo Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 07:45:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 2x560kVA Công ty Gỗ Hạnh Phúc T3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 21/05/2022 08:00:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA -T5 Công ty Vĩnh Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 21/05/2022 08:00:00 10:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 – Xã An Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 19/05/2022 08:15:00 10:45:00 TP Biên Hòa: Phụ tải nhánh trạm T1,T2 Xử Lý Rác Tập Trung. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 18/05/2022 08:30:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1,2,3 ấp Suối Trầu – Xã Bình Sơn Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 18/05/2022 08:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Công ty Hữu Cơ Daito Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 18/05/2022 08:30:00 11:30:00 TP Biên Hòa: một phần Ấp 7- Xã An Phước, một khu phố Long Đức 3 phường Tam Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 20/05/2022 08:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải khách hàng nhánh Cường Thuận IDICO sau trụ 38//2, trụ 38/1 nhánh Mỏ Đá Thiên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 18/05/2022 08:35:00 11:30:00 TP Biên Hòa: một phần Ấp 7- Xã An Phước, một khu phố Long Đức 3 phường Tam Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 10:45:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Thiên Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 15/05/2022 10:45:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1500kVA Công ty Cariyan Wooden Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 18/05/2022 11:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Thiên Tâm Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Thành 21/05/2022 11:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA cấp nước KCN Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện Lực Long Thành 19/05/2022 11:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA -T6 HKD Vũ Đức Kiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Định Quán

 • Điện Lực Định Quán 17/05/2022 08:00:00 12:00:00 Ấp Ba Tầng – Xã Phú Vinh. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Định Quán 18/05/2022 08:00:00 16:30:00 Ấp Suối Duôi – Xã Túc Trưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 20/05/2022 08:00:00 12:30:00 Ấp 2 và Ấp 7 – Xã Phú Ngọc. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Định Quán 16/05/2022 08:15:00 11:00:00 Ấp Phú Thạch – Xã Phú Trung. Ấp Phú Tân – Xã Phú Bình. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 16/05/2022 08:45:00 11:45:00 Ấp Phú Lâm 3, Phú Lâm 4 – Xã Phú Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 17/05/2022 08:45:00 15:30:00 Ấp 4 và Ấp 5 – Xã Phú Lộc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 18/05/2022 09:00:00 12:00:00 Ấp Hòa Thuận – Xã Ngọc Định. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 16/05/2022 14:15:00 16:45:00 Ấp Phương Mai 1, Phương Mai 2 – Xã Phú Lâm. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Định Quán 16/05/2022 14:30:00 17:00:00 Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Lập, Phú Thành – Xã Phú Bình. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Xuân Lộc

 • Điện lực Xuân Lộc 16/05/2022 08:00:00 16:30:00 08h00 – 16h30: Một phần các khu 5, 6, 8 – thị trấn Gia Ray. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 08:30:00 12:30:00 08h30 – 12h30: Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam (trạm Công ty Epic) – Khu Công nghiệp Xuân Lộc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 17/05/2022 08:30:00 17:00:00 08h30 – 17h00: – Một phần ấp 2B – xã Xuân Bắc – Các trạm khách hàng Trại gà ấp 2B, Chu Thị Trinh, Trại heo Minh Quang, Trang trại Châu Văn Lượng – xã Xuân Bắc. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Xuân Lộc 17/05/2022 08:30:00 11:30:00 08h30 – 11h30: Một phần các ấp Gia Tỵ, Phượng Vỹ – xã Suối Cao. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 18/05/2022 08:30:00 16:00:00 08h30 – 16h00: Một phần các ấp 2, 3, 4 – xã Xuân Tâm (khu vực đường hồ Gia Ui Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 16/05/2022 09:00:00 12:30:00 09h00 – 12h30: Một phần ấp Bình Tân – xã Xuân Phú. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 11:00:00 13:30:00 11h00 – 13h30: – Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1 – xã Suối Cát và một phần ấp Việt Kiều – xã Xuân Hiệp – Công ty TNHH Trâm Anh Khoa – xã Suối Cát Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 13:00:00 16:00:00 13h00 – 16h00: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Quyền Long Phát – xã Xuân Hưng. Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Xuân Lộc 15/05/2022 13:00:00 17:00:00 13h00 – 17h00: Công ty TNHH Cù Lao Xanh (trạm Công ty Cù Lao Xanh và Công ty Cù Lao Xanh 1) – xã Xuân Tâm. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Long Khánh

 • Điện Lực Long Khánh 16/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 2,4 ấp Ruộng Tre xã Bảo Quang TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 16/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 2,4 ấp Ruộng Tre xã Bảo Quang TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 17/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 3,4,5 ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 17/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 2,3 ấp Ruộng Tre xã Bảo Quang tp Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 17/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 10,11 ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang TP Long Khánh. UBND xã Bảo Quang, xã Bình Lộc xin thông báo cho các ban ngành trực thuộc và nhân dân được biết. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 17/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 10,11 ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang TP Long Khánh. UBND xã Bảo Quang, xã Bình Lộc xin thông báo cho các ban ngành trực thuộc và nhân dân được biết. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 17/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 2,3 ấp Ruộng Tre xã Bảo Quang tp Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 19/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 1.2.3.4.5 ấp Suối Chồn phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 19/05/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 4,6 ấp Nông Doanh xã Xuân Tân tp Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 17/05/2022 10:00:00 11:30:00 Mất điện khách hàng giếng nước Xuân Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 18/05/2022 10:00:00 11:30:00 Mất điện khách hàng Kem Á Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 19/05/2022 10:00:00 11:30:00 Mất điện khách hàng Hội trường Cao su Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 20/05/2022 10:00:00 11:30:00 – Mất điện một phần khu vực tổ 1,2,3,4,5,17 ấp Trung Tâm phường Xuân Lập TP Long Khánh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 18/05/2022 12:00:00 13:30:00 Mất điện khách hàng Trần Minh Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 19/05/2022 12:00:00 13:30:00 Mất điện khách hàng THCS XUÂN LẬP Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Long Khánh 20/05/2022 12:00:00 13:30:00 Mất điện khách hàng Trạm Thú y LK Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Trị An

 • Điện Lực Trị An 15/05/2022 08:00:00 13:00:00 Một phần Ấp Thới Sơn và một phần Ấp Bình Thạch – Xã Bình Hòa – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 19/05/2022 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3, xã Hiếu Liêm – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 20/05/2022 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 20/05/2022 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Trị An 15/05/2022 13:00:00 16:30:00 Xã Bình Hòa (trừ một phần Ấp Thới Sơn) – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Thống Nhất

 • Điện Lực Thống Nhất 18/05/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp 2, Xã Lộ 25 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thống Nhất 18/05/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp 2 Xã Lộ 25 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thống Nhất 18/05/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp 2, Xã Lộ 25 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện Lực Thống Nhất 20/05/2022 07:45:00 17:15:00 Ấp Đông Kim – xã Gia Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 21/05/2022 07:45:00 11:45:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2, Đức Long 3- xã Gia Tân 2 Cắt điện để đảm bảo an toàn do các sự kiện bất khả kháng (bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hoả hoạn)
 • Điện Lực Thống Nhất 15/05/2022 08:00:00 11:00:00 Toàn bộ xã Hưng Lộc Cắt điện để đảm bảo an toàn do các sự kiện bất khả kháng (bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hoả hoạn)
 • Điện Lực Thống Nhất 15/05/2022 08:00:00 11:00:00 2 khách hàng (Cty may và cty Hưng Nhơn) thuộc xã Hưng Lộc Cắt điện để đảm bảo an toàn do các sự kiện bất khả kháng (bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hoả hoạn)
 • Điện Lực Thống Nhất 16/05/2022 08:00:00 10:00:00 Khu phố Phan Bội Châu – Thị Trấn Dầu Giây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Thống Nhất 15/05/2022 09:15:00 10:12:00 Ấp Đức Long 3 – Xã Gia Tân 2 Cắt điện để đảm bảo an toan do các sự kiện bất khả kháng.
 • Điện Lực Thống Nhất 15/05/2022 10:25:00 10:50:00 Ấp Dốc Mơ 1, 2 – Xã Gia Tân 1 Cắt điện để đảm bảo an toàn do các sự kiện bất khả kháng.

Điện Lực Biên Hoà

 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 07:30:00 12:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Khu vực dọc theo Đường 4) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 07:30:00 08:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Khu vực dọc Đường 2, 3, 7, 8) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 17/05/2022 07:30:00 09:15:00 Mất điện một phần KP1, 2 – P.Quang Vinh, KP4 – P.Trung Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 19/05/2022 07:30:00 09:15:00 Mất điện một phần KP1 – P.Trung Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 08:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP1 – P.Quyết Thắng) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 08:00:00 08:00:00 Một phần phường Quang Vinh, Thanh Bình, Hòa Bình, Bửu Long Cắt điện khẩn cấp xử lý hiện tượng phóng điện tại tủ RMU Quốc Lộ 9
 • Điện Lực Biên Hoà 19/05/2022 09:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP2, 3, 4 – P.Trung Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 17/05/2022 09:45:00 11:30:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Thống Nhất, KP1 – P.Trung Dũng, KP3- P.Tân Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 15/05/2022 11:30:00 12:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Khu vực dọc Đường 2, 3, 7, 8) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 19/05/2022 11:30:00 15:15:00 Mất điện một phần KP2 – P.Trung Dũng, KP1 – P.Quyết Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện Lực Biên Hoà 17/05/2022 13:30:00 15:15:00 Mất điện một phần KP6 – P.Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.